دلانه


  نویسندگان

  شیطان بزرگ

  چهارشنبه, ۱۳ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۱۸ ق.ظ  امام خمینی(ره): مرگ بر آمریکا یک شعار نیست، یک عقیده است.


  امام خامنه ای(حفظه الله): آمریکا 
  مصداق
   اتَّم استکبار است.


  مرگ بر آمریکا