دلانه


  نویسندگان

  صلی الله علیک

  چهارشنبه, ۱۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۱:۳۳ ب.ظ

  افتخارم همه این است گدای حسنم
  شکرُ لله که من زیر لوای حسنم

  آنچه دارم همه از یاریِ زهرا و علی است
  آبرویی است که دارای ولای حسنم
  بانی نهضت والای حسین است حسن
  من هم از لطف حسین است که پای حسنم

  سَرور و سید و سالار شهیدان بهشت
  گفت: من پیرو بی چون و چرای حسنم

  نام زیبای حسن ذکر رسول الله است
  حرف جانم حسن افتاد فدای حسنم

  گفت پیغمبر اکرم به خداوند قسم
  همه ی عالم عقباست برای حسنم

  بی سپاه است ولی لشکر او هست حسین
  پدرش گفت که عباس فدای حسنم

  می توان از دو لب حیدر کرار شنید
  انبیایند مسلمان عطای حسنم

  عهد او گرچه شکستند، خدا فرموده:
  من خودم ضامن هر عهد و وفای حسنم

  مادرش فاطمه فرمود غریب است حسن
  پس بگریید و بگیرید عزای حسنم

  به غریبیِ حسن هرکه بگرید، به یقین
  به شفاعت برسد روز جزای حسنم

  این همه خیمه و تکیه که حسینم دارد
  یک حسینیه بسازید برای حسنم

  • سما بانو