دلانه


  نویسندگان

  جواب نداد

  سه شنبه, ۶ بهمن ۱۳۹۴، ۰۱:۵۵ ق.ظ

  قرار بود بیام و جون بدم

  گفت میمیری گفتم این مبتدی ترین نگاهه

  ولی بر نمی گردم، نمی خوام که برگردم

  برای رفتن و بر نگشتن ناله کردم التماس کردم و اشک ریختم

  اما اصلا به چشمت نیومد اصلا

  شکستم 

  گفتم باشه نمی خوای دیگه 

  سخت شدم سنگ شدم 

  نگاهمو از هرچه که منو یادت مینداخت گرفتم

  نمی خوای نگاهمو مگه همین نیست؟

  باشه هر چی تو بخوای کاری از من ساخته نیست

  فقط، فقط بگم این رسمش نبود...

  • سما بانو

  همدل  (۱)

 • بسیجی گمنام
 • هعی :(
  پاسخ:
  :'(