دلانه


  نویسندگان

  :(

  سه شنبه, ۱۵ تیر ۱۳۹۵، ۰۶:۵۲ ب.ظ


  ماهِ رمضان اگر خدا میبخشد
  محض‌گُل‌روی‌مجتبـے‌میبخشد

  غصہ نخورید آخرش این آقا
  یک کرب‌و‌بلا بہ‌جمع‌ما‌میبخشد


  آقاجانم میدونید که به امید عنایت شما این دو بیتی دیوانه کننده رو گذاشتم گوشه وب... هر بار دیدمش و خوندمش بغضم بیشتر شد

  من به خودم هیچ امیدی ندارم اما تمام نگاهم به دستان کریمانه شماست

  و ایمان دارم که هیچ کس ناامید از در خونتون بر نمی گرده

  • سما بانو