دلانه


  نویسندگان

  پدر

  سه شنبه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۵، ۰۵:۴۳ ب.ظ

  یکی از شیشه ها شکسته بود و پدر دست به کار تعویضش شد.

  شیشه بزرگ بود و فاصله ی شیشه بری تا منزل زیاد

  این ها رو بذارید کنار گرمای سر ظهر مرداد ماه و اتفاقا چندین بار برش اشتباهی شیشه

  رفت و آمدها کلافه ش کرده بود

  اما سعی می کرد آرامش خودش رو حفظ کنه و هرچه زودتر شیشه رو جا بیندازه تا وضعیت نا به سامان خونه ، درست بشه

  در کنار همه ی این ها ، از اداره ی پست به من زنگ زدند که بسته ی پستی دارید ،

  گفتم چرا خودتون نمیارید؟

  فرمودند اومدیم نبودید

  هرچند ما بودیم و می دونستم که بخاطر حجیم بودن بسته ، از سرشون باز کردن و راه آسون یعنی تماس با مشتری رو پیش گرفتند اما چاره ای نیود...

  باید می رفتم

  .

  .

  .

  پدر من رو که چادر به سر دید پرسید کجا؟

  توضیح دادم

  گفت وقتی پستچی نتونسته بیاره ، تو می تونی ؟ بذار کارم تموم بشه خودم میرم ...

  چاره ای نبود

  نشستم

  نیم ساعتی گذشت که دیدم داره دیر میشه

  دوباره راه افتادم

  گفت ؛ گفتم خودم میرم

  گفتم پنج شنبه ست

  اداره پست زود می بنده

  دیر میشه

  کارش رو رها کرد و گفت دارم میرم

  رفت 

  وقتی برگشت ، نفس نفس می زد

  نا نداشت حرف بزنه

  دست هاش می لرزید

  اولین بارم بود که لرزش دست های پدر رو می دیدم ...

  .

  .

  .

  پدر

  چقدر زود  خسته شده بود

  چقدر زود

  پیر شده بود  ...

  :(

  • ضحـ ـی